Meriter - Credentials

Viktoria 90 (Holst)

Sto – Mare född – born 2005, mankhöjd – wither height: 165 cm
efter – by Carry undan – dam Hawai II (by Alcatraz – Landgraf I)

Stofamilj – damline Holstein nr 4847
Från samma mödernelinje kommer godkända hingstar som – From the same dam-line stem the following approved stallions:
L'Esprit (på St Olofs hingststation), Corando, Centavo, Cassander C, Genghis Khan di Sabuci, Cachas, For Passion D'Ive Z, Gaultier VDL, Centinaio D'ive z, Lyoko de Bellerose, Quel Homme de Huz, Casalito, Efremov Cuvano Z, Casimo

Registrering: SWB 04054034 DE 421 000225805 UELN: 276421000225805
Chip: 968000005747522

Ägare – owner : Stall Ulrika Stenson AB
Uppfödare – breeder: Thomas Horns, Bredenbekshorst, Tyskland – Germany

Meriter – Credentials
2008
3-årstest – Young horse breeding evaluation
Poäng – Score: 9 8 7 7 7 8 9 8 8 Diplom dubbeltalang – Diploma double talent Total gångarter – gaits: 48 Total hoppning – jumping: 49

2010 Swede Horse Öppna Championatet – Swedish Youngster Open Championship 6:e plats i 4-årsklassen – 6th place in 4-year-old finals

2011 – 2014 nationella tävlingar upp till 125 – national jumping competitions up to 125 2014 internationella starter i 125 CSI1*-2* – international starts in 125 CSI1*-2* Familjemeriter – family results

Viktorias hel- och halvsyskon har meriter som internationella tävlingshästar och som avelsston. I Tyskland har hennes moders Hawai IIs elva avkommor totalt sett tjänat 56000 € till slutet på 2019. Fyra halvsyskon tävlar internationellt Lenuvio (Legolas) f 01 upp till 1,60- höjd, Erik der Rote f 07 upp till 1,50 höjd, Carraccho f 08 upp till 1,40 och Catfish f 11 upp till 1,35 höjd. Lennie f 98 tävlade nationellt upp till 1,50-höjd och tjänade 25009 €.
Viktorias halvsyster P-Hawaii är moder till Quel Homme de Hus, godkänd hingst och i internationell tävling med Jérôme Guery på allra högsta nivå.

Viktoria’s siblings have international competition results as well as breeding merits. In Germany her dam Hawai II’s eleven competing offspring has earned up to 56000 € by end of 2019. Four siblings compete in jumping on international level; Lenuvio (Legolas) born 2001 at 1,60 m, Erik der Rote born 2007 at 1,50 m, Carraccho born 2008 at 1,40 and Catfish born 2011 atl 1,35 m. Lennie born 1998 competed nationally in Germany at 1,50 earning 25009 € in total.

Viktorias half-sister P-Hawaii is the mother of Quel Homme de Hus, approved stallion and international show jumper at top level with Jérôme Guery.

Meriter – Credentials

Avkommor – offspring

Catalina (SWB) sto – mare, född – born 2009 efter – by Cardento (by Capitol I – Lord)

2012 3-årstest – Young horse breeding evaluation
Poäng – Score: 8 8 8 8 7 7 9 10 Diplom hoppning – Diploma jumping
Total gångarter – gaits: 46 Total hoppning – jumping: 50 2014 Kvalitetsbedömning – Young horse breeding evaluation Poäng–Score:886 6666,576,5

US Grand Victory (SWB) hingst – stallion, född – born 2018 efter – by Grand Slam VDL (by Cardento – Heartbreaker)

 

Uppdaterad senast 19/9 2020 av Kim C Lundin


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)